event-page-image
MÔN SINH HỌC ÔN THI THPTQG
event-page-image
Từ 20:00, Ngày 23/06 - Đến 23:59, Ngày 23/06
0-1:59:59
Đề thi gồm những dạng sau
Cá thể và quần thể sinh vật
Quần xã sinh vật
Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
vinh-danh-1
vinh-danh-7
vinh-danh-6
vinh-danh-5
vinh-danh-4
vinh-danh-3
vinh-danh-2
vinh-danh-1
vinh-danh-7
THỂ LỆ
Các câu hỏi đề thi sẽ có trong phần dạng bài và được thêm ngẫu nhiên các câu hỏi mới.
Thí sinh chỉ làm 1 lần trong thời gian thi.
Xếp hạng thí sinh có điểm số cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất.
Mỗi ngày 1 đề thi từ thứ 2 đến thứ 6
Các đề thi được lấy theo những dạng bài sẽ thi THPT QG
Những người có điểm cao nhất tuần sẽ được vinh danh trên website và fanpage của Học Thông Minh
event-bottom