event-page-image
MÔN LỊCH SỬ ÔN THI THPTQG
event-page-image
Từ 20:00, Ngày 09/06 - Đến 23:59, Ngày 09/06
0-1:59:59
Đề thi gồm những dạng sau
Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975
Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)
Việt Nam từ 1975 -2000 - Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
vinh-danh-1
vinh-danh-7
vinh-danh-6
vinh-danh-5
vinh-danh-4
vinh-danh-3
vinh-danh-2
vinh-danh-1
vinh-danh-7
THỂ LỆ
Các câu hỏi đề thi sẽ có trong phần dạng bài và được thêm ngẫu nhiên các câu hỏi mới.
Thí sinh chỉ làm 1 lần trong thời gian thi.
Xếp hạng thí sinh có điểm số cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất.
Mỗi ngày 1 đề thi từ thứ 2 đến thứ 6
Các đề thi được lấy theo những dạng bài sẽ thi THPT QG
Những người có điểm cao nhất tuần sẽ được vinh danh trên website và fanpage của Học Thông Minh
event-bottom