email
facebook

Luyện tập trắc nghiệm online tại Học Thông Minh

Làm trắc nghiệm online các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh, Văn với các bài luyện tập theo chương trình học và đề thi học kì, giữa kì, ... có đáp án, lời giải chi tiết.

Tổng hợp mẫu các dạng đề thi đánh giá năng lực dưới dạng trắc nghiệm online của các trường với ngân hàng câu hỏi và đề thi lớn giúp bạn chuẩn bị tốt cho kì thi ĐGNL.
Lợi ích
Phương pháp phát triển khả năng tự học của Học Thông Minh
image-ultil
Chủ động lập kế hoạch học tập hợp lý khi biết điểm mạnh yếu qua từng bài thi
image-ultil
Học từ những sai lầm với những gợi ý thống kê quá trình học chi tiết
image-ultil
Mục tiêu học tập rõ ràng với các chủ đề đã được tổng hợp sẵn từ chương trình học mới nhất
image-ultil
Rèn luyện tư duy với các bài kiểm tra trắc nghiệm online
image-ultil
Chủ động lập kế hoạch học tập hợp lý khi biết điểm mạnh yếu qua từng bài thi
image-ultil
Học từ những sai lầm với những gợi ý thống kê quá trình học chi tiết
Mọi người nghĩ gì về chúng tôi
Kiến thức hay