Tính điểm tổ hợp môn theo học bạ THPT

Phương thức tính điểm
Cả năm lớp 10
Cả năm lớp 11
HK1 lớp 12
Điểm ưu tiên (nếu có)
Điểm khuyến khích (nếu có)