Luyện tập các môn trắc nghiệm lớp 12

Luyện tập các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh, Văn theo chương trình học lớp 12 và các đề thi học kỳ 1, học kỳ 2 với chấm điểm và lời giải chi tiết. Các bài kiểm tra và chương trình cũng hướng tới các dạng của đề thi đại học cho các em dễ dàng nắm vững kiến thức cũng như mục tiêu và chủ đề của đề thi THPT các môn.