Tính chiều dài - lực hồi phục và lực đàn hồi của con lắc lò xo