Bài tập Thiết diện qua 1 điểm và vuông góc với mặt phẳng toán lớp 11