Bài tập Thiết diện chứa 1 đường thẳng và vuông góc với mặt phẳng toán lớp 11