Bài tập Phương trình dao động của con lắc lò xo Lý 12