Mối quan hệ giữa dao động điều hòa và dòng điện xoay chiều