Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn - Tự luận

Câu hỏi : Giả định (anh/chị) cần phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về việc giảng dạy và học tập môn Ngữ Văn THPT ?
    + Bám sát chủ đề
    + Biết cách ứng xử, cuộc phỏng vấn xa rời trọng tâm
    + Các câu hỏi phải được sắp xếp thành một hệ thống hợp lí, khoa học
    + Cảm ơn người trả lời khi kết thúc
    + Câu hỏi cần tế nhị, nhưng sát với chủ đề phỏng vấn, không lạc đề và người trả lời có câu trả lời hợp lí
    + Câu hỏi ứng đối trực tiếp linh hoạt
    + Câu trả lời thú vị, sâu sắc, dí dỏm, thông minh mà không ra khỏi đề tài cuộc phỏng vấn nhằm tạo không khí gần gũi

 

    + Chương trình, Sgk mới hiện nay
    + Công việc được tiến hành có thể chỉ để nắm bắt được thực trạng việc giảng dạy
    + Cung cấp thông tin rõ ràng, chân thật, nhưng khiêm tốn, nhã nhặn và hợp tác
    + Cũng có thể tìm hiểu, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy
    + Dẫn dắt vào đề ngắn gọn, hợp lí, tạo không khí nhẹ nhàng, thân thiết
    + Phỏng vấn người có độ tuổi, trình độ, hoàn cảnh sống…
    + Phương pháp dạy của giáo viên
    + Thái độ, phương pháp của học sinh
    + Tìm hiểu và đưa ra các phương pháp nâng cao chất lượng việc giảng dạy
    + Trả lời một người hay nhiều người
– Hệ thống câu hỏi với yêu cầu:
– Người phỏng vấn dựa trên câu hỏi đã chuẩn bị
– Người trả lời phỏng vấn:
– Xác định chủ đề cuộc phỏng vấn, chọn chủ đề:
– Xác định đối tượng trả lời phỏng vấn:
– Xác định mục tiêu công việc
b, Tiến hành phỏng vấn