Đề thi chính thức THPT QG 2023 môn GDCD - Mã đề 309