Đề thi chính thức THPT QG 2020 môn Hóa học - Mã đề 219