Biểu thức hiệu điện thế trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp