Giới từ trong tiếng Anh hay các Prepositions là một trong các thành phần quan trọng giúp kết nối và làm rõ nghĩa của cả câu. Dù đây là chủ điểm kiến thức quen thuộc tuy nhiên vẫn còn nhiều bạn học sinh khối THPT chưa thể nắm rõ. Trong bài viết này, Học Thông Minh sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức có liên quan đến giới từ để các bạn áp dụng ngay. Cùng khám phá ngay nhé!

Tìm hiểu về giới từ trong tiếng Anh
Tìm hiểu về giới từ trong tiếng Anh

1. Giới từ trong tiếng Anh là gì?

 

Giới từ trong tiếng Anh (prepositions) thường được viết tắt là prep, thường là liên kết, cầu nối giữa hai danh từ khác nhau trong câu. Giới từ thường được sử dụng để chỉ vị trí không gian, thời gian, phương hướng, nguyên nhân, mục đích, phạm vi và phương pháp. Một số ví dụ về giới từ bao gồm “in”, “on”, “at”, “under”, “from”, “to”, “for”, “with”, và “by”. 

Ví dụ:

 • She is sitting at the table.
 • We went to the park.
 • He lives in New York.
 • The book is on the shelf.
 • They arrived by train.

Các giới từ trong tiếng Anh có thể thay đổi ý nghĩa và cách sử dụng dựa trên ngữ cảnh và văn phong. Việc các bạn nắm vững cách sử dụng đúng giới từ là rất quan trọng để truyền đạt ý nghĩa chính xác trong tiếng Anh.

Giới thiệu về tính từ trong tiếng Anh
Giới thiệu về tính từ trong tiếng Anh

2. Phân loại giới từ trong tiếng Anh

 

Trong tiếng Anh, giới từ có nhiều cách phân loại khác nhau tùy vào mục đích và ý nghĩa mà chúng mang lại. Trong nội dung hôm nay, Học Thông Minh sẽ hệ thống lại các prepositions theo hướng đơn giản nhất để bạn dễ hiểu bao gồm: giới từ chỉ địa điểm, thời gian,phương hướng và mở rộng thêm một số loại giới từ khác.

2.1 Dùng để chỉ địa điểm

 

 •  In: trong, ở trong

Ví dụ: The cat is in the box.

 • On: trên, ở trên.

Ví dụ: The book is on the table.

 • At: ở, tại

Ví dụ: I will meet you at the park.

 • Under: dưới, ở dưới

Ví dụ: The keys are under the mat.

 • Behind: phía sau, sau lưng

Ví dụ: The car is parked behind the building.

 • Beside: bên cạnh, ở bên cạnh.

Ví dụ: The lamp is beside the bed.

 • Between: giữa, ở giữa

Ví dụ: The restaurant is between the bank and the supermarket.

 • Next to: kế bên, ngay bên cạnh

Ví dụ: My office is next to the elevator.

 • Across from: đối diện với

Ví dụ: The store is across from the park.

 • Inside: bên trong, trong

Ví dụ: She is inside the house

 

2.2 Dùng để chỉ thời gian

 

 • At: vào, lúc

Ví dụ: I have a meeting at 9 AM.

 • In: trong, vào

Ví dụ: I will go on vacation in July.

 • On: vào, vào ngày

Ví dụ: The party is on Saturday.

 • During: trong, trong thời gian

Ví dụ: She studied hard during the exam week.

 • For: trong, trong suốt

Ví dụ: They have been living in this city for five years.

 • Since: từ khi

Ví dụ: I have known her since we were in high school.

 • By: trước, vào trước

Ví dụ: Please submit your report by Friday.

 • Until/ till: cho đến khi

Ví dụ: They stayed at the party until midnight.

 • From: từ

Ví dụ: The store is open from 9 AM to 6 PM.

 • To: đến

Ví dụ: The concert starts from 7 PM to 10 PM.

 

2.3 Chỉ phương hướng

 

 • Up: lên

Ví dụ: The cat climbed up the tree.

 • Down: xuống

Ví dụ: She walked down the stairs.

 • Across: qua, ngang qua

Ví dụ: We walked across the bridge.

 • Through: qua, xuyên qua

Ví dụ: He passed through the tunnel.

 • Towards: hướng về, hướng tới

Ví dụ: They walked towards the city center.

 • Away from: xa khỏi

Ví dụ: He walked away from the crowd.

 • Around: xung quanh

Ví dụ: We walked around the park.

 • Off: ra khỏi

Ví dụ: He got off the bus at the next stop.

 • Onto: lên trên

Ví dụ: She climbed onto the horse.

>>Đọc thêm: Tất tần tật vị trí – cách dùng và bài tập của tính từ

Phân loại giới từ trong tiếng Anh
Phân loại giới từ trong tiếng Anh

 

2.4 Một số loại giới từ khác trong tiếng Anh

 

 • Dùng để chỉ mục đích: since, to, for, in order to, so as to
 • Dùng để chỉ nguyên nhân: for, because of, owing to,…
 • Dùng để chỉ số lượng, đo lường: by, around, for, about
 • Dùng để chỉ sự sở hữu: with, of, to,…
 • Dùng để chỉ cách thức, phương tiện: with, by,…

3. Giới từ thường đứng ở vị trí nào trong câu?

 

Khi làm bài tập tiếng Anh, các bạn sẽ bắt gặp giới từ đứng ở 3 vị trí gắn với các thành phần chính trong câu như: danh từ, động từ và tính từ. Để làm tốt các dạng bài tập liên quan đến phần nội dung kiến thức này, các bạn cần nắm lòng những vị trí đứng của giới từ sau đây.

 

3.1 Đứng trước danh từ

 

Trong câu có danh từ và đặc biệt nếu có đi kèm động từ tobe thì giới từ sẽ đứng SAU tobe và đứng TRƯỚC danh từ đó.

Ví dụ: The pencils are inside the box (Mấy cây bút chì đang ở trong hộp)

3.2 Đứng trước tính từ

 

Các bạn học sinh cần lưu ý rằng giới từ khi kết hợp cùng tính từ trong tiếng Anh sẽ tạo thành các cụm tính từ. Mỗi tính từ khác nhau sẽ kèm theo giới từ tương ứng. Theo đó bạn không được dùng ngẫu nhiên giới từ và tính từ trong cùng một câu.

Ví dụ: My son is interested in candy 

3.3 Đứng sau động từ

 

Trong câu, giới từ có thể đứng ngay sau động từ. Việc kết hợp động từ verb và prepositions sẽ tạo thành một cụm động từ (Phrasal verbs). 

Ví dụ: My teacher come from Thailands.

>> Xem thêm: Giải mã tất tần tật thông tin về trạng từ trong tiếng Anh

Giới từ thường đứng ở vị trí nào trong câu
Giới từ thường đứng ở vị trí nào trong câu

 

4. Bài tập củng cố kiến thức về giới từ trong tiếng Anh

 

Câu 1: People are not aware ———-the problem of overpopulation

 1. for
 2. of
 3. in
 4. at

 

Câu 2: She has worked as a secretary ———- she graduated from college.

 1. while
 2. since
 3. until
 4. before

 

Câu 3: He succeeded ————getting a scholarship

 1. on
 2. for
 3. in
 4. about

 

Câu 4: Jane got married ———Mark two years ago, but no they have split

 1. to
 2. for
 3. with
 4. as

 

Câu 5: An academic year in Vietnam is divided ———two terms

 1. in
 2. into 
 3. within
 4. from

 

Ngoài ra các bạn có thể làm thêm các dạng câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến chủ đề giới từ ngay tại đây.

Việc nắm rõ cấu trúc ngữ pháp về chủ đề giới từ có vai trò quan trọng trong việc củng cố kiến thức, giúp các bạn học sinh khối THPT tự tin hơn trong việc giao tiếp và luyện đề. Bên cạnh đó các bạn đừng quên cập nhật thường xuyên các dạng luyện thi trắc nghiệm online của Học Thông Minh để làm chủ mọi nội dung kiến thức về các môn học nhé.