Thể tích khối chóp: Hình chiếu vuông góc với đỉnh lên mặt đáy