Bài tập Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích Những người khốn khổ của V. Huy-gô) Văn 11