Máy phát điện xoay chiều - máy biến áp - truyền tải điện năng